Pałac w Kopicach w materiałach filmowych ostatnich kilkunastu lat