top of page

Losy pałacu w Kopicach - Rok 2007 i kronika ważniejszych wydarzeń 

Pałac w Kopicach - pałac na wodzie

Styczeń 2007 ...

 

Skandaliczna sprawa dewastacji ruin pałacu w Kopicach powraca na szczęście jak bumerang ... czujne media śledzą losy pałacu i nie pozwalają zapomnieć ani Gminie Grodków odpowiedzialnej za bezmyślną sprzedaż pałacu, ani z pewnością obecnemu właścicielowi Andrzejowi Kocowi. 

 

Dla przypomnienia : 5 stycznia 2003 - temat Kopic i bajkowej wręcz historii “Śląskiego Kopciuszka” pojawia się po raz pierwszy na łamach NTO. 

22 kwietnia 2005 - kolejny artykuł pt.”Schaffgotschowie - panowie z Kopic”18 marca 2006 niemiecka telewizja publiczna ARD wyemitowała 26 minutowy film o Śląsku, w tym również o katastroficznym stanie pałacu w Kopicach. Autorem programu był znany niemiecki korespondent stacji telewizyjnej ARD w Warszawie - Robin Lautenbach. Współautorem i producentem Teresa Kudyba. Na podstawie zebranych przeze mnie podczas sierpniowego spotkania w Kopicach, z pełnomocnikiem Andrzeja Koca informacji, Nowa Trybuna Opolska opublikowuje 7 września 2006 obszerny artykuł pt.”Nic nie zrobić i zarobić”. Sprawą zainteresowują się również reporterzy Radia Opole. 10 października 2006 redaktor Adam Barański, już po raz drugi na antenie Radia Opole, porusza w programie “Pod Lupą” sprawę obecnego stanu prawnego pałacu oraz wypowiedzi lokalnych włodarzy gminy Grodków.

 

10 Stycznia udaje mi się nawiązać bezpośredni kontakt z jednym z potomków/spadkobierców rodziny Schaffgotsch. Jest to praprawnuk Joanny i Hansa Ulricha - hrabia senior Carl Friedrich von Schaffgotsch (Karol Ferdynand Schaffgotsch) mieszkający w Niemczech. 

W trakcie rozmowy dowiaduje się m.in. że żyjący spadkobiercy rodziny Schaffgotsch, zaciągali już w roku 1990 porady prawne, w celu odzyskania pałacu i majątku w Kopicach. Najważniejszą osobą i jednocześnie głównym spadkobiercą majątku jest żyjący do dziś, 80-letni ojciec mojego rozmówcy - hrabia Hans Urlich von Schaffgotsch (urodz. w Kopicach w roku 1927). Potomkowie Joanny i Urlicha von Schaffgotsch nie rezygnują z roszczeń dot. odzyskania utraconego po roku 1945 majątku. Ciekawostką jest fakt, że osobiście odwiedzili Kopice w roku 2003. Do sprawy ewentualnej odbudowy pałacu podchodzą bardzo sceptycznie. Obecny stan ruin i świadomość ogromu ewentualnych kosztów odrestaurowania obiektu, sprawia że nie są tym raczej zainteresowani. Pozostaje ogromny sentyment do tego miejsca, ale sentyment nie wystarczy by wskrzesić i doprowadzić do dawnej świetności dzisiejsze ruiny ... Czy żyjący w Niemczech spadkobiercy zdecydują się podjąć ponowną próbę wszczęcia postępowania w odzyskaniu utraconego rodzinnego majątku, pozostaje chwilowo otwarte. My pozostajemy również w kontakcie.

Marzec 2007 ...

19 marca - w nyskim sądzie zaczęła się rozprawa przeciwko Andrzejowi Kocowi. (obecnemu, już od 17 lat, właścicielowi pałacu w Kopicach),

o nie wywiązywanie się z nakazów wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wojewódzki Konserwator Zabytków - Maciej Mazurek występuje w 

tej sprawie jako oskarżyciel publiczny. Oskarżony Andrzej Koc od kilku już lat "bimba" sobie z nakazów i poleceń konserwatora. Ruiny pałacu 

jak i przyległy mu teren nie są wogóle zabezpieczone. Oskarżony na proces nie przybył. Rozchorował się biedak. Wysłał do sądu zwolnienie lekarskie. Ruiny pałacu są nieprzerwanie dewastowane. Cotygodniowe imprezy okolicznych huliganów pozostawiają kolejne ślady wandalizmu. Dobrze zakrapiane imprezy dodają jeszcze więcej bezczelnej odwagi huliganom, którzy nawet w biały dzień nie krępują się przed przejezdnymi turystami, odwiedzającymi ruiny i stają się coraz bardziej agresywni i bezczelni. Policja nie robi nic bo to teren prywatny. Z własną inicjatywą z komisariatu nikt nie wyjedzie. Andrzej Koc z kolei boi się przyjazdu do Kopic jak Twardowski "Rzymu". W ostatnich 15 latach był tam tylko kilka razy osobiście. Podobno pałacowego majątku dogląda były sołtys Kopic - Maślanka (zaufany człowiek obecnego właściciela.). Wzamian dzierżawi przypałacowe stawy za “friko”. Rozprawa trwa. Podobno za w.w. wykroczenia Kocowi grozi grzywna od 20 do 5000 zł. Kolejna kpina.

 

20 marca - NTO informuje w artykule pt. “Sąd przyjrzy się ruinom zamków” o rozpoczętym nyskim procesie w sprawie Kopic.

Kwiecień 2007 ...

2 kwietnia o godz. 13.00 rozpoczęła się druga część w.w. rozprawy w wydziale Grodzkim Sądu Rejonowego w Nysie. 

Za niezabezpieczenie i niedopilnowanie ruin pałacu w Kopicach, Andrzej Koc skazany został na karę grzywny w wysokości 2000 złotych oraz pokrycie kosztów rozprawy. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny. Andrzej Koc może się od niego odwołać. Czyli jak widzimy, tak niskie kary w polskim prawie tylko zachęcają kolejnych hochsztaplerów.

 

6 kwietnia - Nowa Trybuna Opolska publikuje kolejny artykuł na temat pałacu w Kopicach i znajdującego się tam zabytkowego ołtarza w mauzoleum (kaplicy grobowej rodziny Schaffgotsch). Artykuł nosi tytuł “Chrystus bez stóp”.

Maj 2007 ...

28 maja niemiecka stacja radiowa WDR 5, w programie z cyklu “Przeżyte historie”, nadaje 25 minutowy reportaż pod tytułem “Z Górnego Śląska do Brazyli”. Program opowiada o losach Schaffgotschów z Kopic od początku XIX wieku aż do dnia dzisiejszego.

Lipiec 2007 ...

26 lipca - NTO informuje w artykule Sabiny Kubiciel, o domniemanym zainteresowaniu Amerykanów kupnem ruin pałacu w Kopicach. Amerykański inwestor wynajął podobno kancelarię prawniczą “Waszczuk i Partnerzy” z Namysłowa, która ma przeprowadzić wstępne rozeznanie warunków ewentualnej transakcji oraz w przypadku dogadania się obu stron, tę transakcję nadzorować. Amerykański Fundusz Inwestycyjny trafił na ofertę sprzedaży pałacu w Kopicach poprzez internet. Obecny właściciel, Andrzej Koc umieścił bowiem na początku tego roku ogłoszenie w internecie (Centrum Obsługi Inwestora w Opolu) o chęci sprzedaży w.w. obiektu. Amerykanie otrzymali podobno obszerną dokumentację fotograficzną aktualnego stanu pałacu. Co do ceny, to pozostaje ona pod znakiem zapytania. Nie podano jej w ogłoszeniu. Na jakiekolwiek pytania dot. domniemanej transakcji kancelaria prawnicza z Namysłowa nie odpowiada ... tajemnica handlowa. Sam fakt zainteresowania amerykanów pałacem nie załatwia sprawy, bowiem w ostatnich kilkunastu latach takich “zainteresowanych” było wielu. Najczęściej jednak oczekiwania zainteresowanych kupnem dot. ceny nie pokrywały się z oczekiwaniami sprzedającego.

Sierpień 2007 ...

27 sierpnia - zainteresowanie amerykańskiego inwestora kupnem pałacu w Kopicach jest nadal aktualne. Taką informację otrzymałem w kancelarii prawniczej “Waszczuk i Partnerzy” z Namysłowa, pośredniczącej w w.w. sprawie. Poza tym odnalazłem w internecie jedną z ofert sprzedaży pałacu w Kopicach (zamieszczony tutaj uprzednio link po sprzedaży pałacu w czerwcu 2008 roku jest już nieaktualny).

Październik 2007 ...

W dniach 25 - 27 października, w “Sali Błękitnej ” pałacu w Cieplicach (należącego dawniej również do rodziny Schaffgotsch, ale krewnych  Schaffgotschów z Kopic), odbył się międzynarodowy kongres/spotkanie członków rodu von Schaffgotsch. Głównym omawianym tematem była : “Szlachta na Śląsku”. Na spotkanie przybył również z Niemiec hrabia junior Hans Ulrich von Schaffgotsch (najstarszy syn hrabiego Hansa Ulricha seniora, urodzony w latach 50-tych ubiegłego wieku w Brazylii), który wygłosił podczas rozpoczęcia kongresu powitalne przemówienie.

bottom of page