top of page

Jak powstał wspaniały park otaczający Pałac w Kopicach

Burgruine und park in Koppitz um 1885-min.jpg

Kiedy w roku 1859 hrabia Hans Ulrich Schaffgotsch kupił majątek ziemski w Kopicach, ówczesny pałac był "prostym domem" i tak naprawdę nie miał ogrodów. Stare dęby i ścieżka wokół pałacu były jedyną pozostałością po poprzednim właścicielu. Stajnie i szopy stały z przodu i od strony południowej, a znany nam późniejszy, wspaniały park, był jedynie podmokłym drzewostanem, stawami i polami.

Nowy właściciel (hrabia Schaffgotsch) był bardzo gorliwym zwolennikiem zieleni i ogrodów. Po innowacyjnych ulepszeniach budynków gospodarczych należących do majątku, przyszła kolej na bezpośrednie otoczenie pałacu i sam park.

W tym celu zatrudnił (w latach 1864-1875) pierwszego inspektora ogrodów (Garteninspektor) pana BÄRENKOPF, twórcę obecnego parku."

Prawie pięćset akrów, głównie grunty orne, poprzecinane kilkoma rowami, zamieniono w przeciągu kilkunastu lat (1864-1875) w wspaniały, pałacowy park.

W tym czasie powstały prawie wszystkie stawy (oprócz dwóch mniejszych w pobliżu pałacu), utworzono wyspy, a wzgórza w pobliżu stawów dały podłoże pod zbudowaną w roku 1873 SIEGESSÄULE (Kolumnę Zwycięstwa).

W tym samym roku zbudowano (na wzór ruin średniowiecznego zamku) BURGRUINE, którą po roku 1945 przemianowano na "Mysią Wieżę". Dawniej prowadziła do niej stroma, szeroka na metr ścieżka, biegnąca między drobnym, kamiennym gruzem lub większymi skałami, porośniętymi roślinami alpejskimi oraz jałowcem. Na jej szczyt prowadziły 53 kręcone, spiralne, kamienne schody. Kiedyś była prawdziwym hitem wśród odwiedzających Kopice gości.

Trzy lata wcześniej, w roku 1870 postawiono ORIENTALISCHER PAVILLON - PAWILON DIANY, znany nam dzisiaj pod nazwą "Świątynia Diany" czy "Świątynia Dumania". Po wybudowaniu pawilonu w jego wnętrzu stał stolik i krzesła zachęcające spacerujących po parku gości do krótkiej chwili odpoczynku.

Na początku XX wieku w miejscu stolika i krzeseł postawiono (na niskiej kolumnie) marmurowy posąg bogini Diany (w mitologii rzymskiej bogini łowów, przyrody, świata roślinnego i zwierzęcego, gór, lasów, gajów, źródeł leczniczych).

Posąg Diany przetrwał aż do roku 1945. Dalsze losy tej pięknej figury nie są znane.

Romantycznie i malowniczo usytuowany "Pawilon Diany" był bardzo chętnie odwiedzanym miejscem, szczególnie przez pary zakochanych. Dzisiaj można by rzec, że miejsce to było prawdziwym magnesem przyciągającym młodych kawalerów i damy ich serc.

bottom of page