top of page

Elise Ehret (1897-1988 lub 1989) - zaufana niania dzieci kopickich Schaffgotschów

Elise Ehret.jpeg

"Zaufana niania dzieci kopickich Schaffgotschów"

ELISE EHRET, urodzona w roku 1897, pochodziła z małej wioski Gronbach w Badenii-Wirtembergii (Baden-Württemberg) i była wyuczoną pielęgniarką dziecięcą (specjalizacja niemowlęta). Najprawdopodobniej krewni Schaffgotschów z Cieplic polecili ją kopickim Schaffgotschom.

Na początku lat 30-tych XX wieku została zatrudniona w PAŁAC w Kopicach jako opiekunka najmłodszego, nowonarodzonego syna hrabiny Sophie - Friedricha Carla (Friedrich Carl Gotthard Maria Franz Josef Anton Aloysius Edwin Schaffgotsch 1931-2004).

Friedrich Carl urodził się 4 lipca 1931 roku. ELISE EHRET przyjechała do Kopic najprawdopodobniej kilka tygodni przed jego narodzinami.

W Kopicach, opiekując się najmłodszymi dziećmi Schaffgotschów, pracowała (z jedną dłuższą przerwą spowodowaną śmiercią ojca) aż do końca stycznia 1945 roku. W lutym 1932 roku zmarł ojciec Elisy, Adolf Heinrich Ehret. Najprawdopodobniej nagła, nieoczekiwana śmierć ojca, a po niej troska o matkę, była powodem przerwania pracy w Kopicach i powrotu do rodzinnego domu w miejscowości Blansingen. Elisa powróciła jednak do Kopic najprawdopodobniej rok później.

Końcem stycznia 1945 roku, wspólnie z Schaffgotschami opuściła Kopice uciekając przed nadciągającą Armią Czerwoną (przez Czechy) w kierunku Bawarii. Po zakończeniu II wojny światowej ich drogi rozeszły się, jednak cały czas była w kontakcie z hrabiną Sophie (ostatnią „Panią na Kopicach“).

W roku 1951 Sophie Schaffgotsch wraz z dwoma synami, synową i wnukiem wyemigrowali do Brazylii. Kiedy rok później synowa Sophie, hrabina Sidonie (Sidonie Anna Sophie Wilhelmine Pauline Silvestra Maria von Wuthenau-Hohenturm 1923-1993) była ponownie w ciąży, zaproszono/ściągnięto doświadczoną i zaufaną Elise Ehret do Brazylii, powierzając jej ponownie opiekę nad dziećmi (tym razem wnukami Sophie).

Elise spędziła w Brazylii kilka lat, po czym wróciła do Niemiec, nadal pozostając w dobrych kontaktach z rodziną Schaffgotsch. Swoją „nianię“ wciąż dobrze pamięta i mile wspomina hrabia Carl-Friedrich (Carl Friedrich Gotthard Maria Caspar Melchior Balthasar Ulrich) Schaffgotsch, urodzony 4 lipca 1951 roku. Ostatnie spotkanie z Elisą Ehret miało miejsce w maju 1987 roku, podczas ślubu hrabiny Désirée (Désirée Johanna Paula Marie Henriette Anna Hedwig) Schaffgotsch z hrabią Hans Michael Jebsen. Elise Ehret zmarła najprawdopodobniej w roku 1988 lub 1989.

Dołączona wyżej fotografia wykonana została (najprawdopodbniej około roku 1931) w grodkowskim Fotoatelier Fritz Waluszcyk.

▷Jeśli korzystasz z /lub udostępniasz mozolnie zebrane i opublikowane przeze mnie tutaj informacje, uszanuj proszę moją pracę/mój czas i podaj źródło, czyli linka/adres mojej strony. Będę Ci za to bardzo wdzięczny :) 

© kopice.org 

14.01.2022 (Ostatnia aktualizacja 18 października 2023)

Fotografie archiwalne pokolorował Jacek Kucharczyk © Koloryzacja starych fotografii

bottom of page