top of page

Archiwum pałacu Schaffgotschów w Kopicach

Pałac w Kopicach na archiwalnych fotografiach pochodzących z połowy lat 30-tych XX wieku. Historia prezentowanych poniżej fotografii jest już sama w sobie ciekawą opowieścią. Fotografie były częścią potężnego archiwum fotograficznego dokumentującego tereny Górnego i Dolnego Śląska w latach 1918-1943. Archiwum znajdowało się w Opolu (Oppeln) i miało w swoich zbiorach dziesiątki tysięcy zdjęć i materiałów filmowych z setek miast, miasteczek i wiosek dawnego Śląska. Większość fotografii wykonana była na szklanych negatywach. Po zakończeniu II Wojny Światowej, pod koniec lat 40-tych ubiegłego wieku, część archiwum (około 22 tysiące szklanych negatywów) przetransportowana została do Warszawy. Tam, w dziesiątkach kartonów (wstawionych do piwnicy) przeleżały w zapomnieniu 25 lat. Na początku lat 70-tych XX wieku warszawscy archiwiści podjęli próbę posegregowania i opisania fotografii. Niestety szybko się poddali. Nie znając dawnych terenów "ziem odzyskanych" nie mieli pojęcia jakie miejsca i obiekty przedstawia większość fotografii. Fotografie nie opuściły piwnic i zostały ponownie zapomniane przez kolejne 40 lat. Dopiero parę lat temu, przypadkiem odnalezione, wzbudziły zachwyt i zainteresowanie archiwistów z Warszawy. NAC (Narodowe Archiwum Cyfrowe) w Warszawie podjęło się przeskanowania ponad 22 tysięcy szklanych negatywów. Jesienią 2017 roku na stronie internetowej NAC opublikowano część skanów (około 1200). Prezentowane tutaj (w fantastycznej jakości i detalach) fotografie pałacu w Kopicach to tylko kropla w morzu tego co znajdowało się dawniej w archiwum. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo co stało się z resztą opolskiego (śląskiego) archiwum. Być może, w co głęboko wierzę, jeszcze w niedalekiej przyszłości pojawią się gdzieś kolejne ... 

bottom of page