top of page

Tropikalne ogrody pałacu w Kopicach

Wiener Salonblatt 1919 i portret hrabiny Sophie Henckel von Donnersmarck

DEUTSCHE GÄRTNER ZEITUNG z 26 kwietnia 1902 roku z artykułem na temat tropikalnych roślin rosnących w kopickim parku.
Dołączone do artykułu zdjęcie przedstawia jedynie drobną część "tropikalnej plantacji". Widoczną na zdjęciu grupę roślin nazwano "Indie".

Autor artykułu wspomina o dwóch figurach, siedzącego lwa i jaguara, umieszczonych wśród tej tropikalnej kompozycji. 
Osobiście nie potrafię ich (lwa i jaguara) odnaleźć na zdjęciu ... za to bez problemu możemy dostrzec figurę osoby (autor artykułu nie sprecyzował czy chodzi tutaj o postać kobiety czy mężczyzny) stojącej wśród roślin. 
Dzięki wspomnianej figurze (wielkości dorosłego człowieka) możemy ocenić jak duże były otaczające ją młode drzewa bambusowe.

bottom of page