top of page

Johannes-Heinrich Nikolaus Maria Pius Valentin Friedrich-Carl Praschma (1925-2011)

Johanes Praschma 1937-min.jpg

Johannes-Heinrich ("Hänschen") Nikolaus Maria Pius Valentin Friedrich-Carl Graf Praschma urodził się 10 grudnia 1925 roku w Komornie (w pobliżu Kędzierzyna-Koźle). 

Krewni Johannes’a byli właścicielami majątku i zamku w Niemodlinie. Wprawdzie Johannes z majątkiem w Niemodlinie nie miał wiele wspólnego, ale był Praschmą z tytułem hrabiowskim.

W Kopicach spędził kilkanaście lat dzieciństwa wychowując się na tych samych i równych zasadach z dziećmi Schaffgostchów.

Znalazł się tam ze względu na trudną sytuację wychowawczą jaka panowała w jego rodzinnym domu. Miał kilkoro rodzeństwa, z którym jego (niepełnosprawni intelektualnie) rodzice nie potrafili sobie poradzić. Jego rodzina zdecydowała aby opiekę i wychowanie małego Johannesa, nazywanego przez wszystkich zdrobniale "Hänschen", powierzyć Schaffgotschom z Kopic. 

Obie rodziny były ze sobą *spokrewnione. Maria Johanna Hedwig Julia Amalia Schaffgotsch wyszła za mąż za Friedricha I Wilhelma Praschme (Friedrich Ludwig Johann Karl Heinrich Fidelis Felix Graf von Praschma, Freiherr von Bilkau). Była siostrą Emanuela Gottharda Schaffgotscha, ojca Hansa Ulricha Schaffgotscha, męża Joanny.

W Kopicach Johannes pojawił się najprawdopodobniej około roku 1930, kiedy najmłodszy syn Schaffgotschów Hans Ulrich miał 3 latka.

Johannes został otoczony taką samą opieką jak pozostałe dzieci Schaffgotschów. Miał te same przywileje i te same obowiązki.

Przypuszczam, że Hans Ulrich traktował go jak starszego brata (Johannes był starszy o półtora roku). Wspólnie się bawili, psocili, chodzili do tej samej szkoły. Pod koniec roku 1944 krewni Johannes`a odebrali go z Kopic. 

Johannes przeżył wojnę i wraz z rodziną przedostał się na tereny zachodnich Niemiec. Tam zdobył wykształcenie i był podobno znanym architektem budowlanym w miejscowości Essen w Północnej Nadrenii Westfalii. Z Hansem Ulrichem nie miał więcej kontaktów. Po wojnie ich drogi życiowe rozeszły się w różnych kierunkach. Johannes zmarł 24 marca 2011 roku w wieku 85 lat.

Również rodzina Francken-Sierstorpff z Jędrzejowa była spokrewniona z rodziną Praschma.

Syn Eleonory Francken-Sietrstorpff (z domu Schaffgotsch) Joseph (Joseph Maria Heinrich Kaspar Balthasar Alexander Graf von Francken-Sierstrorpff) ożenił się z Heleną Praschma (Helene Maria Mathilde Friederica Laurenzia Hedwig Praschma "Freiin von Bilkau) która była siostrą Friedricha Praschmy, ojca Johannesa-Heinricha Praschmy.

Na "rodzinne koligacje" Schaffgotschów z Kopic i rodziny Francken-Sierstropff z Jędrzejowa z rodziną Praschma naprowadziła mnie Wanda Cebulka i jej dociekliwość.

▷Jeśli korzystasz z /lub udostępniasz mozolnie zebrane i opublikowane przeze mnie tutaj informacje, uszanuj proszę moją pracę/mój czas i podaj źródło, czyli linka/adres mojej strony. Będę Ci za to bardzo wdzięczny :) 

© kopice.org

Ostatnia aktualizacja 31 marca 2024

bottom of page