top of page

Marzec 2009

Marzec 2009. Koniec prac porządkowych prowadzonych w tym czasie w północnym skrzydle pałacu, w dawnej oranżerii. Prace zakończone zostały 21 marca na polecenie dyrekcji Zarmenu. W sumie przez ostatnie 6 miesięcy z wnętrz pałacu usunięto ponad 4800 ton ziemi i gruzu. Galeria zawiera 35 zdjęć.

bottom of page